Sjælland samt Øst DK

Login

Indtast dit bruger ID og password og klik på OK.

Vognmands­portal

Her vælger du hvilken aftale du vil arbejde med. Du kan arbejde med vognmand først, for at få færre aftaler at vælge imellem. Klik på bestil rejse, hvis du vil lægge en privatrejse ind eller ændre en privatrejse. Klik på vognløb hvis du vil se vognløbslisten og planen for aftalen.

Pauser

Under statusoplysninger kan du se, om der er oprettet pauser og chaufførskifte på det pågældende vognløb. Hvis du har rettigheder til at ændre længde og tidspunkt på pausen gøres det under Aktuelle vognløb, Vis vognløb og Ændre vognløb.

Chaufførskifte

Som udgangspunkt sker chaufførskiftet der, hvor vognløbet har hjemstationering. Hvis der ønskes anden placering for chaufførskiftet, skal ændringen ske via Aktuelle vognløb, Vis vognløb og Ændre pause. Den nye placering/område findes ved at indtaste ønsket adresse i linket og du vil få oplyst det konkrete område.
Du kan finde området her.

Aktuelle privatrejser

Vognløbets aktuelle privatrejser vises. Du kan vælge at bestille eller slette en privatrejse. Du kan bestille privatrejser som enkelt rejser eller som faste rejser, altså rejser der skal gå igen uge efter uge.

Bestil privatrejse

Her skal du angive fra og til adresser samt tidspunkt for rejsen. Tiden skal angives som fra og til tid. Du kan også nøjes med at skrive fra tid og derefter angive rejsens længde i timer og minutter. Vælg dato og klik på OK.

Bestil fast privatrejse

Her skal du angive fra og til adresser samt tidspunkt for rejsen. Tiden skal angives som fra og til tid. Du kan også nøjes med at skrive fra tid og derefter angive rejsens længde i timer og minutter. Vælg ugedag, uger og gyldighedsperiode. I gyldighedsperiode skal du angive en startdato og slutdato, klik herefter på OK.

Slet privatrejser

Marker den privatrejse du ønsker at slette. Klik på slet privatrejse. Du kan senest slette en privatrejse 11 timer før udførsel.

Adressevalg

Følgende fremkommer hvis den adresse du har skrevet er ufuldstændig eller tvetydig. Vælg ret adresse ( gadenavn, sted og kommune), samt ret husnummeret og klik på OK.

Bestilt rejse

Her vises den registre­rede privatrejse med indlagte adresser og tider.

Aktuelle vognløb

I dette billede vises de vognløb som er registrerede for den pågældende aftale, idag og 6 dage frem. Du kan vælge at gå videre ved at markere ud for det vognløb du vil se detaljerne for.
Du kan ændre åbningstid på IKKE påbegyndte vognløb ved at klikke på Ændre vognløb.

Ændre vognløb

Du kan ændre åbningstid på IKKE påbegyndte vognløb ved at klikke på Ændre vognløb.

Aktuelle stop

Her vises køreplanen for alle vognløbets hente- og afleverings adresser.

Afsluttede vognløb

Når du kommer hertil vises gårdsdagens vognløb med indkørte beløb. Vil du ændre til en anden dag eller en periode, så ændre du dato og klikker på Ændre vognløbsdag. Du kan ændre dato ved at skrive datoen eller ved at klikke på kalenderikonerne og vælge fra- og tildato.

Afsluttede rejser

Her vises de rejser som indgår i vognløbet sammen med data for vognløbets prissammensætning.

Fejl

Under denne rubrik vises forskellige typer af fejl. Eksempelvis et forkert telefonnummer eller tidspunkt. Du får også en fejlmeddelelse, hvis et obligatorisk felt ikke er udfyldt.WebPlanet 3.9.1833